Meditácia na 22.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 20. týždňa v Cezročnom období
BÁZEŇ BOŽIA

Je mnoho darov Ducha Svätého. Prosme o vytrvalosť pri Duchu Svätom. Žime v bázni Božej. Túžme neuraziť Boha a žiť s Bohom stále. Žime v prítomnosti Božej. Často si ju vzbudzujme. Po hriechu s nápravou neodkladajme. Poznám sa - v čom som slabý? Z čoho sa najčastejšie vo sviatosti vyznávam? Ďakujme Bohu, že je náš Boh a priateľ.

YT | GTVČNOSTI