Meditácia na 23.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

21. nedeľa v Cezročnom období
SVIATOSTNÝ ŽIVOT

Povzbudiť k sviatostnému životu cez sviatosť pokánia. Z ktorej sviatosti môžeme často čerpať posilu? Modlíme sa za snúbencov pripravujúcich sa na sviatosť manželstva, za katolícke manželstvá a verejnú mienku o sviatosti manželstva? Koho a prečo by si mali rodičia vybrať za krstných rodičov svojich detí? Je dôležité, kto je birmovný rodič? Prečo? Nepodceňujme dennú modlitbu, skutky milosrdenstva, katolícke pozdravy...

YT | GTV