Meditácia na 27.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období
POČET SPASENÝCH

Nie je nám potrebné vedieť počet spasených, ale aby sme boli spasení. Urobme všetko tak, ako počúvame hovoriť Ježiša. K tomu parí i milosrdenstvo, bez ktorého nič nezmôžeme. Koho by som chcel mať v nebi vedľa seba? A koho nie? Niekto by nechcel mať v nebi vedľa seba nás. O čom to hovorím? Nezabudnime, že okrem spasených, budú aj zatratení. Niekoho zatracujem a prečo? Je to správne?

YT | GTV