Meditácia na 28.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 21. týždňa v Cezročnom období
VYTRVAŤ

Všetkým sa nám vyplatí vytrvať. Žiakovi v škole, pracujúcemu v zamestnaní, človeku pri konaní dobra a kresťanovi žiť v milosti posväcujúcej. Odmena nikoho neminie, kto vytrvá. Kto nie, očakáva sa trest. I večné zatratenie. Žijeme len raz, neveríme na prevteľovanie a to nás zaväzuje vytrvať s Bohom. Každý deň je darom pre nás. Nehovorí sa, že babka k babce a budú kapce? Konajme zodpovedne.

YT | GTV | viac na tému: ŽIVOT