Meditácia na 30.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

22. nedeľa v Cezročnom období
V ČOM SPOČÍVA SPÁSA?

V konaní dobra z lásky k Bohu, blížnemu i sebe samému. Nikomu neprajme nič zlé! Zverujme ho Božiemu milosrdenstvu a aj seba. Nikto nám, ako ani my, nevidíme dovnútra toho v okolí. O každom len dobré. Modlime sa aj za duše v očistci. Odpúšťajme zlo každého druhu a bude odpustené Ježišom - Sudcom aj nám. Čo si prajem konkrétne, aby mi bolo odpustené, všetko povedzme.

YT | GTV