Meditácia na 31.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období
UTRPENIE OD BOHA AKO DAR

Naučiť sa žiť pod krížom Krista so svojimi krížmi. Život na zemi nie je bez krížov. Prečo? Následok dedičného hriechu? Nereptajme proti Bohu. Pozerajme na kríž pravdivo a správne. Kríž je aj prejav Božej lásky k človeku. Ako zmýšľali tí, čo zomierali za Krista? Spomeňme si na niektorých mučeníkov, možno svojho patróna. Utrpenie je na zemi možno prirovnať k soli, kvasu, sieti či pokladu skrytému na poli. Prečo?

YT | GTV