Meditácia na 01.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období
V ŠKOLE JEŽIŠA

Naša doba potrebuje svätých a vzdelaných kresťanov. Celý život prežívajme s Ježišom. Dajme sa učiť Ježišovi cez učiteľov, majstrov, rodičov i sami v dobrom. Bojme sa najväčšieho zla, ktorým je hriech. Jedine vtedy nemusíme poslúchnuť, kto nám radí hriech, učí nás hriechu. Naučiť sa prijať Božiu vôľu ako pravdu, ktorá nám otvára nebo, je pre kresťana viac, ako obsiahnuť všetku múdrosť sveta.

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

Škola – to nie je len prvý deň v škole, ale ktosi múdry povedal, že máme sa učiť celý život, pokiaľ žijeme. Zdá sa nám to nemoderné? Nezrealizovateľné? Iste nikto z nás to nepoprie. Učiť sa milovať Boha a blížneho ako seba samého, je najväčší príkaz lásky. Keď sa k tomuto príkazu vraciame, nad ním si spytujeme svoje svedomie, budujeme svoje šťastie na zemi a najmä vo večnosti, je to drachma veľmi potrebná. Kto nám dá v živote niečo zadarmo? Priateľ? Dobrodinec? Známy? Obráťme sa na Boha a nikto z nás nebude sklamaný. Nikto z nás neodídeme naprázdno. Pre nikoho z nás naša životná škola nevyjde nazmar. Či je to dnes, zajtra, v hodine našej smrti, je správne, že nik z nás školu lásky, desatora, blahoslavenstiev a iných príkazov Božích, nepodcení. Naučme sa stavať na pravých hodnotách tak, ako múdry staviteľ z Ježišovho evanjelia o staviteľoch domu, veže či mesta. Škola vie byť aj nepríjemnou. Aj učiteľ môže byť nepríjemný a my môžeme zistiť, že každý deň a každá hodina nášho života, keď milujeme Boha, sa nám premení na požehnanie. Ako radi spomíname na školské triedy, lavice, učiteľov, myslime aj na našich anjelov strážnych a prosme o dary Ducha Svätého.

YT | GTV