Meditácia na 03.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období
VIERA SRDCA

Učme a snažme sa dnes milovať Boha viac ako včera a zajtra viac ako dnes. Konajme a túžme žiť v čistote srdca, byť v očiach Boha i svätých tí, čo v srdci dbajú o vieru a šíria ju životom. V duchovnom i spoločenskom živote nech sa nám darí rozvíjať viera sŕdc. Často sa vžime do prítomnosti Božej a v nej konajme, rozprávajme či hovorme. Nech nás viera sŕdc prezrádza, že žijeme s Bohom. Nepodceňujme svoj vzťah s Ježišom.

YT | GTV