Meditácia na 11.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období
ĽAHOSTAJNOSŤ

Krivdí. Prejavuje nelásku a až uráža. I nepriateľ nesmie z našej strany, keď je v núdzi, zažívať ľahostajnosť. Ľahostajnosť v duši je zrovnateľná so špinavým telom. Prečo? Prijímajme napomenutia. Od starých ich prijímaj s úctou, od mladších s prejavom sympatie. Amen. 

YT | GTV