Meditácia na 26.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období
SPRAVODLIVOSŤ 

Čo je to spravodlivosť? Boh je spravodlivý. Máme si čo od Boha vyprosovať, pred kým a čím si dať pozor. Nedať sa pomýliť či oklamať. Spravodlivosť sa vypláca a Boh ju požehnáva. Dávajme Bohu, čo od nás žiada a rovnako blížnym preukazujme čnosť spravodlivosti. Svätého Jozefa nazývame mužom spravodlivým. Prečo? Zintenzívnime spravodlivosť u seba. 

YT | GTV