Meditácia na 28.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období
PÝCHA VERZUS PRAVDA

Pyšný človek často koná proti pravde. Pýcha vždy prináša za sebou spravodlivý trest pre pyšného. Nepodceňujme pravdu. Pýcha je zlý radca, zlý priateľ. Pýcha rúca, ničí..., ale naopak pravda buduje. Prečo nás pyšný človek odpudzuje a pravdivý sa stáva priateľom? Pýcha peklom dýcha, príslovie i je pravda. Zostaňme denne pod krížom pár minút a do mesiaca sa zbavíme pýchy.

YT | GTV | PÝCHA