Meditácia na 30.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 26. týždňa v Cezročnom období
PRAVDU HOVORÍM

Čo je príčinou klamstva? Strach? Modlime sa jeden za druhého, aby sme vytrvali v dobrom. Vážme si každého človeka. Majme k sebe navzájom úctu, lásku, buďme voči sebe pozorní. Lož má krátke nohy. Myslime často na večnosť. Ježiš o sebe vyhlásil: „Som Pravda". Musím vždy hovoriť pravdu? Ako ja definujem pravdu? Čo na to Kristus, Cirkev, moje svedomie?

YT | GTV