Meditácia na 03.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 26. týždňa v Cezročnom období
CELÝ PATRIŤ BOHU

Áno sme Božie deti; slobodnou vôľou a rozumom obdarované. Dajme sa celí Bohu. Boh nič nechce nad naše sily. On nikomu z nás nechce uškodiť. Je pre nás pripravená večná odmena v nebi. Zaslúžme si ju. To, čo strácame, čoho sa zriekame pre večnosť sa nedá prirovnať s tým, čo získame. Boh je Pán všetkého. Uvedomme si zodpovednosť svojho konania.

YT | GTV