Meditácia na 06.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 27. týždňa v Cezročnom období
CIRKEV A JEJ POSLANIE

V Cirkvi si máme navzájom pomáhať pri spáse duší. V čom a ako cítim a uvedomujem si zodpovednosť za Cirkev? Aké konkrétne poslanie mám v Cirkvi? Mám Cirkev i počúvať a primerane sa správať, rozhodovať, žiť. Cirkev je Božie dielo, nie iba ľudské. Od Turíc je tu, a bude na zemi do konca sveta a budeme pokračovať i po telesnej smrti. Život na zemi je krátky a preto nič pre spásu duše nezanedbávajme.

YT | GTV