Meditácia na 10.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
JEDNOTA V MANŽELSTVE

Čo znamená manželstvo pred Bohom? Čo je potrebné do manželstva? Boh ustanovil muža pre ženu a naopak. Prečo to má platiť stále? Manželstvo na skúšku? Manželstvo rovnakého pohlavia? Čo to znamená? Boh, keď niečo prikázal a zakazuje, iste miluje. Hriech je vždy len hriechom. Manželstvo potrebuje modlitbu a čo ešte? Kedy končí manželstvo? Prečo? Prečo vzťah muža a ženy je darom? Rozpad manželstva ničí dielo Božie, spoločnosť, jednotlivca. Prečo?

YT | GTV ♥❤♥LÁSKA