Meditácia na 11.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

28. nedeľa v Cezročnom období
ZASVATENÝ ŽIVOT

V Cirkvi sú laici a zasvätení. Venujú sa viac vecim Božím. Majú rôznu náplň. Dávajú sa cekom Bohu. Žijú najčastejšie spoločným životom s pevným programom a náplňou. Zaväzujú sa po formácii na celý život. Zasvätený sľubmi ostáva prirodzeným človekom. Korene siahajú do prvotnej Cirkvi. Dnes klesá ich počet. 

YT | GTV | POVOLANIE