Meditácia na 12.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období
JEŽIŠ POZÝVA

Každého človeka bez výnimky, pozýva Boh k Jeho nasledovaniu. Mnohí zabudli, že od Boha vyšli a k Bohu sa majú vrátiť. Boh dal človeku život a jedine On môže požiadať človeka, aby mu ho vrátil. Máme svoj život na zemi prežiť s Bohom. Právom od nás niečo vyžaduje, nenúti. Rešpektuje slobodu a rozum človeka. To rozhoduje, čo so svojím životom človek spraví. Materiálny svet sa smrťou opúšťa a pred Boha sa ide so zásluhami z prirodzeného života. Aký je môj prirodzený život? Čo chápem ako dar, ktorý dáva Boh? O čom je môj život? Pripravujem sa na smrť? Nerozhoduje, či verím, alebo neverím vo večnosť. Boh nie je tyran, Boh je priateľ, ktorého by som nemal zavrhnúť počas prirodzeného života.

YT | GTV