Meditácia na 17.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období
POČÚVAŤ BOHA

Kde a kedy sa dá počuť Boh? Je to možné už dnes a cez Písmo sväté? Počúvajme Boha aj cez Cirkev. Ona učí, čo hovorí Boh. Dbá na čistotu, pravdivosť Ježišových slov. Viem aj to, čo je rozjímavá modlitba? Je ňou i modlitba svätého ruženca? Ako a čo sa kedy modlievam? Kedy som naposledy držal vo svojich rukách a čítal Písmo sväté? Viem počúvať Boha vo svojom svedomí? Čo zaručuje správne počúvanie Boha?

YT | GTV