Meditácia na 18.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

29. nedeľa v Cezročnom období
MISIONÁR

Misionár je služobník podľa vzoru Ježiša Krista. Je to výzva, oslovenie aktuálne v každom čase po veriacich v Krista. Svet potrebuje, aby kresťania doma i v celom svete vydávali svedectvo o Kristovi. Kresťan o viere v Boha nemôže mlčať. Cirkev bola, je a bude misionárskou. Na začiatku bol Ježiš misionár a bolo dvanásť apoštolov. Zmenilo sa dnes v Cirvi niečo? Nie! Úlohu my preberáme. Viem, čo sú to za slová: „Iďte a učte všetky národy?"

YT | GTV | POVOLANIE