Meditácia na 26.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
VÝSTRAHA

Pred čím a kým vieme vystríhať? Pozor na pýchu. Budujme opak pýchy pokoru. Je čas prijať výstrahu, zmeniť, zanechať, opustiť veci, ľudí, spôsoby... život. Neodkladajme s nápravou života, nepozerajme, že iní sú horší... Už môže dohárať naša svieca života, už končí náš čas na zemi. Smrťou sa život nekončí. Čaká nás zaň odmena či trest. Boh je spravodlivý. Osvojme si práve milosrdenstvo Božie. Žiť a život berme ako memento od Boha.

YT | GTV | POKORAPÝCHA