Meditácia na 02.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období
BUĎTE SVATÍ

Čo je pravá svätosť? Vypočítavosť? Nie! Byť svätým znamena dať sa Bohu vo všetkom. Nič mu neodmietnuť. Na nič sa nesťažovať. Žiť pre Boha. Boh počíta s nami. Ako mu dnes opätujem jeho volanie? Ako teda byť svätým? Chcem byť svätým? V Bohu žijem, umieram a som. Tak mi Pán Boh pomáhaj i na príhovor Panna Márie a svätých. Nebyť trochár. Preč s laxnosťou.

YT | GTV | ♥L♥Á♥S♥K♥A♥