Meditácia na 04.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 31. týždňa v Cezročnom období
STRETNUTIE S BOHOM

Boh vie o nás všetko. Rešpektuje nás, aj keď niečo nie je z našej strany v poriadku. Prečo? Často konzultujme svoj život s Bohom. Rozprávajme sa s Bohom. Prosme, ďakujme, odprosujme, klaňajme sa Bohu. Pripravujme sa na večné stretnutie s Bohom. Viďme, počujme, cíťme Boha vo svojich blížnych. Čo mám z toho dnes najpotrebnejšie urobiť?

YT | GTV