Meditácia na 06.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 31. týždňa v Cezročnom období
AKTUÁLNOSŤ LÁSKY

Láska sa učí horieť od toho, kto horí. Život bez lásky? Manželský, súrodenecký...by bol o čom? Láska je pre život človeka viac ako soľ pre jedlo, kyslík pre ovzdušie, voda pre telo. A nik o ich potrebe nepochybuje. Láska má byť viac ako liek a ako spánok pre život. Boh sa nazýva Láskou. Neexistuje nič, čo by urobilo službu lásky zbytočnou. Kto sa chce zbaviť lásky, zbavuje sa sám seba ako človeka. Prečo je stále aktuálna láska? Láska, kde ju ľudia berú? Pozri na kríž. 

YT | GTV | L♥á♥s♥k♥a♥