Meditácia na 11.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 32. týždňa v Cezročnom období
NEPODCEŇUJME VERNOSŤ

Kto podceňuje vernosť, napriklad manželskú, priateľskú,... nie je dobrý. Podceňovať vzťah k Bohu, môže priniesť požehnanie? Zaumieňme si byť verný Bohu, národu, svojmu presvedčeniu... sa vypláca. V čom bývam neverným? K svojmu zdraviu? Strave? Lekárom? Sú kritériá, ktoré nikdy neporušme. Vernosť sa vypláca.

YT | GTV