Meditácia na 26.01.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 3. týždňa v Cezročnom období | Mk 3,31-35
BYŤ BRATMI A MATKOU KRISTA

YT | GTV