Meditácia na 08.02.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 6,53-56
ROZBEHANÍ ĽUDIA

YT | GTV