Meditácia na 08.05.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

7. veľkonočná nedeľa | Jn 17,20-26
JEDNOTA V KRISTOVI NÁS ROBÍ BRATOV A SESTRY

YT | GTV