Meditácia na 15.05.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Zoslanie Ducha Svätého | Jn 14, 15-16. 23b-26
TURÍCE

 

Verím v Ducha Svätého.
Verím, že môže odstrániť moje predsudky.
Verím, že môže zmeniť moje návyky.
Verím, že môže premôcť moju ľahostajnosť.
Verím, že ma môže nadchnúť pre lásku.
Verím, že ma môže zbaviť zlého.
Verím, že mi môže dať odvahu k dobrému.
Verím, že môže premôcť zármutok.
Verím, že mi môže dať lásku k Božiemu slovu.
Verím, že mi môže odňať pocit menejcennosti.
Verím, že mi môže dať silu v utrpení.
Verím, že mi môže dať na pomoc brata.
Verím, že môže preniknúť moju bytosť...

Príď Duch Svätý, veď nás svojím svetlom, napĺňaj nás svojimi darmi a uč nás žiť na Božiu slávu.

YT | GTV | Duch Svätý