Meditácia na 16.05.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9,14-29
NAJPRV ŽIČLIVÝ ZÁUJEM


YT | GTV