Meditácia na 19.05.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9,41-50
VYSOKÁ CENA KRÁĽOVSTVA


YT | GTV | NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO