Meditácia na 23.05.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období | Mk 10,17-27
PRE KOHO SÚ POKLADY KRÁĽOVSTVA


YT | GTV