Meditácia na 02.06.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 9. týždňa v Cezročnom období | Mk 12,28b-34
PRIBLIŽOVAŤ SA KU KRÁĽOVSTVU


YT | GTV | DM | Božie kráľovstvo