Meditácia na 15.06.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 6,1-6.16-18
NIE, ABY ĽUDIA ZBADALI


YT | GTV