Meditácia na 22.06.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 5,17-20
DOBRÍ A ZLÍ PROROCI


YT | GTV