Meditácia na 20.07.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,1-9
KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA


YT | GTV