Meditácia na 23.07.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,24-30
KÚKOĽ V BOŽOM KRÁĽOVSTVE


YT | GTV