Meditácia na 28.07.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,47-53
KRÁĽOVSTVO SA PODOBÁ SIETI


YT | GTV