Meditácia na 02.08.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 15,1-2.10-14
BOH AKO ZÁHRADNÍK

YT | GTV | VIERA