Meditácia na 01.12.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 1. adventnej nedeli | Mt 7,21.24-27
NASLEDUJME PANNU MÁRIU


YT | GTV | PANNA MÁRIA