Meditácia na 12.01.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1, 40-45
MALOMOCENSTVO, HRIECH


YT | GTV