Meditácia na 22.01.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

3. nedeľa v Cezročnom období | Mt 4, 12-17
DRUHÝ PRÍKAZ DESATORA - NEVEZMEŠ MENO BOŽIE NADARMO

 

YT | GTV | BOH