Meditácia na 30.01.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období | Mk 5, 1-20
VEĽA ĽUDÍ SA SNAŽÍ ŽIŤ NÁBOŽENSKÝM ŽIVOTOM


YT | GTV | HRIECH | TEOLOGICKÉ ROZLÍŠENIE HRIECHOV