Meditácia na 14.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období | Mk 8, 14-21
EUCHARISTIA - CHLIEB ŽIVOTA


YT | GTV | LÁSKAlov.gif