Meditácia na 17.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období | Mk 8, 34-9, 1
VEDIEŤ PRIJAŤ KRÍŽ


YT | GTV | SKÚŠKA - UTRPENIE