Meditácia na 28.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období | Mk 10, 28-31
V PÍSME SVATOM ČÍTAJME NÁVODY NA SVOJ ŽIVOT

45. výročie posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda v Novej Bošáci 

YT | GTV