Meditácia na 11.03.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 1. pôstnej nedeli | Mt 5, 43-48
DOKONALOSŤ


YT | GTV | DUCHOVNÝ RAST