Meditácia na 22.03.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 3. pôstnej nedeli | Mt 5, 17-19
POTREBNÉ BOŽIE ZÁKONY

 YT | GTV