Meditácia na 09.04.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána | Mt 27, 11-54
PREHODNOTIŤ SVOJU ZODPOVEDNOSŤ K JEŽIŠOVI


YT | GTV  | Krížová ✞ cesta