Meditácia na 08.07.2017

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období | Mt 9, 14-17

BOH JE NAD ZÁKONOM

separator.png

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

separator.png

  

separator.png

V druhom videu môžete vidieť záznam z požehnania jubilejnej 100-tej knihy P. Ľubomíra Stančeka CM z roku 2010.   ...kazateľ je poslaný, aby ohlasoval a bol svedkom pravdy ohlasovaného slova. Sila slova rezonuje aj v publikovaní homílií cyklu „A“ pod titulom „Zobuď sa slovom“ - povzbudenie slovom, ktoré vychádza z bohatej pastoračnej práce autora, ako aj z hĺbky vnútorného života; má dosah na naplnenie poslania Pánovho učeníka, ktorý chce zostať verným odkazu Božieho Syna: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32). Knihu môžete kúpiť v každom dobrom kníhkupectve s kresťanskou literatúrou.

YT | GTV