Meditácia na 11.07.2017

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 19, 27-29

BOHU SA PÁČI OBETA ŽIVOTA

separator.png

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ 

  

banner_2julia_kubicova.jpg

YT | GTV | POVOLANIE